Τα “πως” και τα “γιατί” της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια 500 απολυμαντικών μηχανημάτων (κόστους 900.000 με ΦΠΑ), η οποία, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ελήφθη με τις ψήφους μόνο της Διοικούσας Παράταξης, κατακυρώθηκε σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα η Δύναμη Ζωής. Συγκεκριμένα, στη σχετική ερώτηση που κατέθεσε, ζητά αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και την κατάθεση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει απορρίψει τη διαδικασία ανάθεσης Σύμβασης. Και αυτά με δεδομένο, όπως παρατηρεί η Δύναμη Ζωής, ότι “στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν έχει καταχωρηθεί η σχετική Σύμβαση”.

Υπενθυμίζεται ότι τη σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταψήφισε η Αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα, από την πλευρά τους οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Δύναμης Ζωής, Γ. Μπαλάφας (τακτικό μέλος) και Κ. Λογοθέτη (αναπληρωματικό μέλος) παρατήρησαν ότι “δεν αναπτύχθηκε ανταγωνισμός, καθώς οι τεχνικές Προδιαγραφές οδηγούσαν σε συγκεκριμένο τύπο μηχανήματος, όπως έχουμε επισημάνει ήδη στην υπ. αρ. 2513/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής”. Επιπλέον οι δύο Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Δύναμης Ζωής επισήμαναν ότι “δεν είναι ορθό δεοντολογικά να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε διαγωνισμούς της Περιφέρειας Αττικής επιχειρηματίες που τυγχάνουν εκπρόσωποι συλλογικών επαγγελματικών φορέων οι οποίοι (φορείς) συνεργάζονται θεσμικά με την Περιφέρεια Αττικής”.

Share This