Με πρόταση της Δύναμης Ζωής, το Περιφερειακό Συμβούλιο υιοθέτησε χθες, κατά πλειοψηφία, ψήφισμα σχετικά με τη στήριξη των εργαζομένων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας. Συγκεκριμένα στο ψήφισμα της Δύναμης Ζωής τονίζεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο:

1. Αναγνωρίζει τη σημαντική υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.
2. Τα κενά που υφίστανται στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής οφείλουν να καλυφθούν από προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας.
3. Την ανάγκη συνέχισης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.
4. Καλεί την Κυβέρνηση να δώσει λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τους εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτά τα Προγράμματα και των οποίων οι συμβάσεις λήγουν άμεσα.

Share This