Δικαιολογημένα φαίνεται να είναι αναστατωμένος ο κόσμος της ΑΕΚ μετά τα δημοσιεύματα περί διακοπής εργασιών στο έργο «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» που εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής για την υποστήριξη του γηπέδου της Νέα Φιλαδέλφειας, που δρομολόγησε η Παράταξη Δύναμη Ζωής με Προγραμματική Σύμβαση με το Ερασιτεχνικό Σωματείο «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως».

Με απόφαση που αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΦΠΓ7Λ7-9ΥΝ έγινε αποδεκτή η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου από την ανάδοχο εταιρεία.

Η ειδική δήλωση όμως είχε υποβληθεί από τις 28.6.2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 522835/25.06.2021 και ακόμη δεν έχει πληρωθεί με αποτέλεσμα όπως αναφέρεται στην απόφαση της Περιφέρειας, με αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας και με μόνο λόγο της καθυστέρηση της πληρωμής του 11ου λογαριασμού – πέραν του διμήνου κατά την παρ. 9 άρθρο 152 του ν. 4412.2016 να σταματήσει το έργο.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο σύμφωνα με την τελευταία παράτασή του θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 9.11.2021 δηλαδή σε ένα μήνα!!!

Γιατί όμως δεν πλήρωσε ο κ. Πατούλης την ανάδοχο εταιρεία;

Εδώ είναι αλήθεια ότι στην εξίσωση των ευθυνών προστίθεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο μόλις την 1η Ιουνίου 2021 ενέκρινε το Πρόγραμμα Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ω0ΔΕ46ΜΤΛΡ-Ξ09) με απόφαση του οικείου Υφυπουργού.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης μάλιστα ενώ το έργο απαιτεί 14,5 εκατ. ευρώ αφού από τον Προϋπολογισμό του που ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ και έχει πληρωμένες δαπάνες μόλις 5,5 εκ. ευρώ ενέκρινε για το έτος 2021 και μόνο μόλις 1,7 εκ. Ευρώ!!!

Έχει μείνει το έργο λοιπόν χωρίς πιστώσεις. Εύλογα λοιπόν αφού δεν ενδιαφέρθηκε κανείς και παρά τις οχλήσεις της αναδόχου εταιρείας να σταματήσει το έργο.

Όμως, η ανάδοχος εταιρεία γνωρίζει πολύ καλά τις υποχρεώσεις της και τα δικαιώματά της, κάτι που μάλλον θα πρέπει να μάθει και ο κ. Πατούλης γιατί σύμφωνα με τον ίδιο νόμο μετά την πάροδο κι άλλου χρονικού διαστήματος μπορεί να ζητήσει και τη διάλυση του έργου και επιπλέον επιβάρυνση του φορολογούμενου πολίτη!!!

Έχει κάθε λόγο λοιπόν να ανησυχεί ο κόσμος της ΑΕΚ. Σε αυτόν τον κόσμο οφείλει να δώσει εξηγήσεις ο Περιφερειάρχης Αττικής με επιχειρήματα και όχι με «μαγκιές». Να μη μπερδεύεται και να μην μπερδεύει λοιπόν ο κ. Πατούλης. Εξηγήσεις οφείλει να δώσει τεκμηριωμένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στον Ερασιτέχνη και στον λαό της ΑΕΚ.

Share This