Άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, έχει τιμηθεί επί σειρά ετών από τους συμπολίτες του στο Ηράκλειο Αττικής με τη ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. Η ενεργός συμμετοχή του στο πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης συνδέθηκε με την υλοποίηση σημαντικών έργων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Την τελευταία πενταετία ενεργοποιήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής συμβάλλοντας στη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, που προτάσσει την πρόληψη, την προδιαλογή, την επαναχρησιμοποίηση, την κομποστοποίηση, την ανακύκλωση, την παραγωγή -για πρώτη φορά- φυσικού λιπάσματος από την κομποστοποίηση και τη διάθεση εναλλακτικών καυσίμων σε βιομηχανίες της Αττικής.

Με εμπειρία και γνώση, με αίσθηση της πραγματικότητας και των αναγκαίων κοινωνικών και οικονομικών ισορροπιών, έφερε αποτέλεσμα, πετυχαίνοντας συγκεκριμένους στόχους και αλλάζοντας τα πράγματα στη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, στην Περιφέρεια Αττικής και στους δήμους του Βόρειου Τομέα

Share This