Επίσκεψη στον υπό ανάπλαση περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ

Επίσκεψη στον υπό ανάπλαση περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ

Τον υπό ανάπλαση περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ επισκέφθηκαν η Περιφερειάρχης Αττικής και ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά (14.01.2019)