Στην εκδήλωση «Ψηφιακή Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Στην εκδήλωση «Ψηφιακή Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Στην εκδήλωση «Ψηφιακή Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία Δήμων και Περιφερειών» (05.03.2019)