Στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αστυνομικών Γυναικών της Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ

Στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αστυνομικών Γυναικών της Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ

Στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αστυνομικών Γυναικών της Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ (10.04.2019)