Στην παρουσίαση του συνδυασμού «Δύναμη Ζωής» και των υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων στο ΣΕΦ

Στην παρουσίαση του συνδυασμού «Δύναμη Ζωής» και των υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων στο ΣΕΦ

Στην παρουσίαση του συνδυασμού «Δύναμη Ζωής» και των υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων στο ΣΕΦ (12.04.2019)